سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : سه شنبه 92/9/26 | 5:20 عصر | نویسنده : سبا

 

گفتم غم تو دارم !

گفتا درک دوباره !
گفتم که ماه من شو !
با شست داد اشاره
گفتم ز مهرورزان،رسم ادب ب?اموز !
گفتا ب?ش?ن ب? ن?م باااا !
بد ر?خت بد قواره !
گفتم دچار عشقم !
گفتا بیمیر دوباره !
گفتم وک?لم آ?ا؟
گفتا که راااا نداره !
گفتم که ز?ر پا?م، ?ک بنز کوپه دارم !
،گفتا عج?جم ! آره ! آره ! آره !خوشتیپ

.......................................................................


حوصلم سر رفته بود زنگ زدم 118
گفتم شماره ادیسون رو لطف کنید!!! :|
اونم یه شماره داد!
آقا ماهم زنگ زدیم
یکی برداشت گفت تیمارستان فارابی بفرمایید؟!! :| :|

خجالتی  

.........................................................................

 

ما پارسال عید نرفتیم امریکا؛ امسالم نمیریم ایتالیا...

 

کلا ما اینجوری هستیم که هر سال تصمیم میگیریم یکی از کشورای خارجو نریم! مهربون